Habilitats visuals

Habilitat visual és la capacitat adquirida a través de l'experiència, d'efectuar una acció específica requerida amb rapidesa i eficiència, per a sostenir un sistema visual sense esforç ni fatiga.

Si aquestes habilitats no estan desenvolupades correctament, poden aparèixer dificultats visuals.

Les habilitats visuals són:

 • OCULOMOTRICITAT O MOVIMENTS OCULARS és la capacitat de moure els ulls d'una manera suau i precisa per a seguir un objecte en moviment. Uns moviments oculars ben integrats permeten rapidesa i precisió per a canviar de línia en la lectura, per a canviar la mirada entre la pissarra i el pupitre. Són fonamentals en la pràctica d'esports que requereixin d'aquest tipus d'habilitats.

  Els símptomes associats són els següents:

  • Usar el dit com a marcador
  • Perdre's en llegir
  • Equivocar-se en copiar
  • Ometre paraules en llegir
  • Lectura lenta
  • Baixa comprensió lectora

  La Teràpia Visual treballa per a aconseguir que el pacient mogui els seus ulls de manera suau i precisa sense esforç, aconseguint millorar en velocitat i comprensió lectora, rendiment escolar i esportiu.

 • BINOCULARITAT és la capacitat visual perquè els dos ulls treballin simultàniament d'una manera precisa i coordinada, proporcionant una visió confortable. Per a aconseguir-ho els ulls han de tenir habilitats similars i poder treballar com si fos un només.

  Un control inadequat de la binocularidad pot produir els següents símptomes:

  • Desviament d'un o tots dos ulls (estrabisme)
  • Visió doble
  • Visió en 3 Dimensions (estereopsi) reduïda
  • Supressió de la visió d'un ull
  • Fatiga visual o maldecaps
  • Evitar el treball de prop
  • Comprensió lectora reduïda
  • Dificultat a mesurar distàncies
  • Dificultat amb l'espai (xocar, caure,….)

  La teràpia visual a través d'exercicis monoculars (només un ull) permet que cada ull desenvolupi al màxim les seves habilitats visuals individualment i a través d'exercicis binoculars aconsegueix potenciar al màxim el treball coordinat de tots dos ulls i la tridimensionalitat.

 • ACOMODACIÓ és la capacitat de l'ull per a poder enfocar (veure nítid) a les diferents distàncies a les que mirem.

  Els símptomes que poden aparèixer quan aquest sistema no funciona correctament són: /p>

  • Visió borrosa
  • Fatiga visual o maldecaps durant o després de la lectoescriptura
  • Augment del temps necessari per a copiar de la pissarra
  • Evitar el treball de prop
  • Comprensió lectora reduïda

  La teràpia visual treballa exercicis per a igualar la capacitat d'enfocament de cada ull i aconseguir un enfocament eficaç i sostingut binocular (amb els dos ulls alhora) a qualsevol distància.

 • COGNICIÓ és la capacitat de processar la informació a partir de la percepció i el coneixement adquirit. Això permet interpretar, processar i formar models que representen la nostra realitat.

  Davant una cognició deficient podem trobar-nos amb els següents símptomes:

  • Problemes donant o rebent ordres
  • Dificultats amb la lectura i matemàtiques
  • Dificultats amb l'espai- temps
  • Raonament i resolució de problemes

  Amb la Teràpia Visual es pretén que a través de les experiències que li ofereixen els exercicis i la seva cognició pugui formar nous esquemes que li permetin tenir un major desenvolupament a tots els nivells.

 • INTEGRACIÓ VISUOMOTORA és la sincronització de l'ull amb la resta del cos. És a dir, la nostra visió fa de guia oferint una informació a la resta del cos perquè els moviments siguin exactes i precisos. Està molt relacionat amb la Binocularitat, i és fonamental en habilitats escolars com l'escriptura, retallar, acolorir, copiar… i esportives: copejar, encistellar, xutar…

  Una integració visuomotora deficient pot provocar els següents símptomes:

  • Escriptura pobra i irregular
  • Psicomotricitat fina deficient
  • Baix rendiment esportiu