Habilitats visuals

Habilitat visual és la capacitat adquirida a través de l'experiència, d'efectuar una acció específica requerida amb rapidesa i eficiència, per a sostenir un sistema visual sense esforç ni fatiga.

Si aquestes habilitats no estan desenvolupades correctament, poden aparèixer dificultats visuals.

Les habilitats visuals són:

OCULOMOTRICITAT O MOVIMENTS OCULARS

és la capacitat de moure els ulls d'una manera suau i precisa per a seguir un objecte en moviment. Uns moviments oculars ben integrats permeten rapidesa i precisió per a canviar de línia en la lectura, per a canviar la mirada entre la pissarra i el pupitre. Són fonamentals en la pràctica d'esports que requereixin d'aquest tipus d'habilitats.

Els símptomes associats són els següents:

 • Usar el dit com a marcador
 • Perdre's en llegir
 • Equivocar-se en copiar
 • Ometre paraules en llegir
 • Lectura lenta
 • Baixa comprensió lectora

La Teràpia Visual treballa per a aconseguir que el pacient mogui els seus ulls de manera suau i precisa sense esforç, aconseguint millorar en velocitat i comprensió lectora, rendiment escolar i esportiu.

BINOCULARITAT

És la capacitat visual perquè els dos ulls treballin simultàniament d'una manera precisa i coordinada, proporcionant una visió confortable. Per a aconseguir-ho els ulls han de tenir habilitats similars i poder treballar com si fos un només.

Un control inadequat de la binocularidad pot produir els següents símptomes:

 • Desviament d'un o tots dos ulls (estrabisme)
 • Visió doble
 • Visió en 3 Dimensions (estereopsi) reduïda
 • Supressió de la visió d'un ull
 • Fatiga visual o maldecaps
 • Evitar el treball de prop
 • Comprensió lectora reduïda
 • Dificultat a mesurar distàncies
 • Dificultat amb l'espai (xocar, caure,….)

La teràpia visual a través d'exercicis monoculars (només un ull) permet que cada ull desenvolupi al màxim les seves habilitats visuals individualment i a través d'exercicis binoculars aconsegueix potenciar al màxim el treball coordinat de tots dos ulls i la tridimensionalitat.

ACOMODACIÓ

És la capacitat de l'ull per a poder enfocar (veure nítid) a les diferents distàncies a les que mirem.

Els símptomes que poden aparèixer quan aquest sistema no funciona correctament són:

 • Visió borrosa
 • Fatiga visual o maldecaps durant o després de la lectoescriptura
 • Augment del temps necessari per a copiar de la pissarra
 • Evitar el treball de prop
 • Comprensió lectora reduïda

La teràpia visual treballa exercicis per a igualar la capacitat d'enfocament de cada ull i aconseguir un enfocament eficaç i sostingut binocular (amb els dos ulls alhora) a qualsevol distància.

COGNICIÓ

És la capacitat de processar la informació a partir de la percepció i el coneixement adquirit. Això permet interpretar, processar i formar models que representen la nostra realitat.

Davant una cognició deficient podem trobar-nos amb els següents símptomes:

 • Problemes donant o rebent ordres
 • Dificultats amb la lectura i matemàtiques
 • Dificultats amb l'espai- temps
 • Raonament i resolució de problemes

Amb la Teràpia Visual es pretén que a través de les experiències que li ofereixen els exercicis i la seva cognició pugui formar nous esquemes que li permetin tenir un major desenvolupament a tots els nivells.

INTEGRACIÓ VISUOMOTORA

És la sincronització de l'ull amb la resta del cos. És a dir, la nostra visió fa de guia oferint una informació a la resta del cos perquè els moviments siguin exactes i precisos. Està molt relacionat amb la Binocularitat, i és fonamental en habilitats escolars com l'escriptura, retallar, acolorir, copiar… i esportives: copejar, encistellar, xutar…

Una integració visuomotora deficient pot provocar els següents símptomes:

 • Escriptura pobra i irregular
 • Psicomotricitat fina deficient
 • Baix rendiment esportiu