Noves tecnologies

Les noves tecnologies ens exigeixen una demanda visual i cognitiva a les quals no estem preparats. La visió de prop s'ha incrementat de manera exponencial amb les noves tecnologies i s'ha exposat a rebre llum emissora per part de les pantalles digitals.

El sistema visual inclou un conjunt d'habilitats visuals que han de treballar en perfecta coordinació per a obtenir un bon rendiment, si una d'elles es descompensa crearà molèsties.

També ens pot influenciar les condicions de treball, una mala il·luminació, reflexos a la pantalla, mobiliari inadequat a la postura, sequedat ocular ja que davant de l'ordinador la freqüència del parpelleig disminueix.

El que hem de tenir en compte:

  • Treballar amb una bona il·luminació ambiental i focal.
  • Evitar reflexos en la pantalla.
  • Controlar la climatització i airejar de la sala.
  • Treballar a una distància de 50-60 centímetres
  • Tenir en compte el tipus de cadira i l'alçada de la taula.
  • Descansos davant d'hores en la pantalla.
  • Portar la correcció òptica que optimitzi el nostre rendiment visual.

El nostre sistema visual no està adaptat a veure llum directa, i menys el de les pantalles.

Les pantalles tenen un espectre visual completament artificial, és un espectre descompensat amb excés de llum blava-violeta.

Diferents estudis relacionen aquesta llum amb una afectació negativa en les cèl·lules de la màcula les quals no tenen capacitat de regeneració.

La irrupció contínua d'aquests dispositius electrònics que emeten gran quantitat de llum blava-violeta no deixa temps suficient perquè l'organisme creï mecanismes fisiològics de compensació per a protegir-se.

Per a tot això treballem en Holocrom per a optimitzar la nostra salut visual i el seu bon rendiment.