La Teràpia dels moviments rítmics i reflexes primaris

Els reflexes primitius són unes respostes musculars i automàtiques que apareixen en l'etapa fetal. Aquests moviments automàtics es realitzen per a una millor adaptació a l'entorn i faciliten l'aparició de destreses motores posteriors.

No obstant això, quan aquests reflexos involuntaris estan actius en altres etapes maduratives, impedeixen que es realitzin una correcta resposta visuomotora. La presència d'aquests reflexes serà indici que existeix una immaduresa del sistema nerviós central i afectaran el desenvolupament i funcionament del nen en moltes i diferents àrees.

Els reflexos primitius no inhibits provocaran en el nen inquietud motora, males postures i canvis constants en haver de mantenir-se assegut a l'aula. Aquesta mateixa falta de control postural derivarà possiblement a problemes en la seva capacitat d'atenció, en el rendiment escolar i en postures inadequades.

Quan realitzem uns exercicis rítmics específics (descrits per Sally Goddard i Harald Blomberg) ens ajuden a regular el to muscular i l'equilibri corporal, millorant així l'atenció i el control postural.

Per a més informació sobre Reflexes Primitius:

Sally Goddard “Reflejos, aprendizaje y comportamiento” Editorial Vida Kinesiología

Harald Blomberg.” Terapia de movimiento rítmico”