Avís Legal

 1. Informació del titular del lloc web

  El titular del lloc web http://holocrom.es és:

  Raó social: HOLOCROM INTEGRAL, S.L. – CIF: B-64507387

  Direcció Postal: Numància,73 4t C - 08029 Barcelona

  Telèfon: 93 419 24 93

  Correu electrònic: holocrom@holocrom.es

  Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona - T.39471, F.194 H. B-347038

 2. Objete

  Mitjançant aquest lloc web, HOLOCROM INTEGRAL, S.L. proporciona informació sobre l'empresa i els seus productes. La informació inclosa en el lloc web, especialment en qualsevol dels comunicats i butlletins, no constitueix en cap cas un mitjà d'assessorament i la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l'usuari. HOLOCROM INTEGRAL, S.L. no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l'aplicació o ús concret que pogués fer-se d'aquesta. HOLOCROM INTEGRAL, S.L. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut de la web, aquest Avís Legal general i qualsevol altre advertiment legal específic, així com les condicions d'ús o la política de privacitat que puguin ser-li aplicables a la web http://holocrom.es

 3. Termes

  L'ús d'aquest lloc web li atribueix la condició d'usuari del lloc web (d'ara endavant "usuari") i implica la plena acceptació, i sense reserves, de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís legal, en la versió publicada per HOLOCROM INTEGRAL, S.L. en el mateix moment en què l'usuari accedeix al lloc web.

  L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei i el present avís legal. A aquest efecte, l'usuari ha d'abstenir-se d'utilitzar qualsevol dels serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o lesius dels drets i interessos de tercers. L'usuari no ha de realitzar un ús indegut del lloc web mitjançant la introducció intencionada en el mateix de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. L'usuari no intentarà tenir accés no autoritzat al lloc web, al servidor en què aquest lloc es trobi allotjat o a qualsevol altre servidor, ordinador, equip o base de dades relacionada amb el lloc web. L'usuari es compromet a no atacar el lloc web a través d'un atac de denegació de servei o d'un atac de denegació de servei distribuït.

 4. Enllaços

  HOLOCROM INTEGRAL, S.L. admet que es puguin realitzar enllaços al seu lloc web sempre que es realitzin a la pàgina d'inici i no es realitzin pràctiques de framing (el framing és una tècnica per la qual quan els usuaris fan clic en un enllaç, el seu contingut apareix en la web d'un tercer fent l'efecte que pertany als continguts d'aquesta pàgina).

 5. Drets propietat intel·lectual

  La totalitat del lloc web: text, imatges, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual.

  En cap cas permetre l'accés al lloc web implica cap mena de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat Intel·lectual. Per tant, la reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc web al disc dur de l'ordinador de l'usuari o als servidors proxy), la còpia, l'ús, la distribució, la reutilització, l'explotació, la realització de segones còpies, l'enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en el lloc web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

  HOLOCROM INTEGRAL, S.L. és la titular dels drets de propietat intel·lectual o ostenta les llicències d'ús necessàries de tots els elements que configuren el lloc web per al seu ús i explotació a través d'aquest.

 6. Drets propietat industrial

  Les marques, logotips, adreces d'Internet que apareixen en el lloc web estan protegits per la legislació vigent aplicable. L'ús dels mateixos i, especialment la seva alteració, queda prohibit, tret que existeixi un consentiment previ per escrit per part de HOLOCROM INTEGRAL, S.L. o del titular del signe o que el seu ús estigui legalment admès.

 7. Protecció de dades

  Veure la Politica de Privacitat

 8. Cookies

  Veure la Politica de Cookies