Brain VT

La plataforma digital BrainVT està dissenyada per a entrenar les habilitats visuals, visuo-cognitives i perceptives que intervenen a l'aprenentatge.

Millora l'atenció i coordinació motora, incrementa la memòria visual, perfecciona la comprensió lectora i el càlcul per a les matemàtiques.

Els entrenaments amb BrainVT són personalitzats i monitoritzats per professionals per a obtenir el millor rendiment en les habilitats visuals.