Contacte RRHH

Els fitxers han de ser de menys de 2 MB.
Tipus de fitxers permesos: gif jpg jpeg png txt rtf pdf doc docx odt.

POLÍTICA DE PRIVACITAT PÀGINA WEB CANDIDATS

L'informem que sobre la base del reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte a les dades personals i a la lliure circulació d'aquests i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades, RGPD), la base legitima que habilita el tractament de les dades personals que ens ha facilitat és el consentiment prestat mitjançant l'acceptació de la clàusula informativa del formulari de la secció RH de la pàgina Web, així com les tasques administratives necessàries per a emmagatzemar i tractar el seu currículum. Per a això, a fi de donar compliment als requeriments del RGPD l'informem de la nostra Política de Privacitat que pot consultar a continuació

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DEL TRACTAMENT DE LA PÀGINA WEB
Responsable
 • Raó social: Holocrom Integral, S.L.
 • CIF: B-64507387
 • Domicilio: c/ Numància, 73 4t, C
 • Correu: holocrom@holocrom.es
 • Telèfon: 93 419 24 93
Finalitat Tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de mantenir-li informat de les diferents vacants a un lloc de treball que es produeixin en la nostra organització.
Legitimació Consentiment exprés prestat mitjançant l'acceptació de la clàusula informativa. Les dades personals proporcionades per l'interessat en la plataforma de la pàgina Web es conservaran durant el termini d'un any o fins que vostè exerceixi el seu dret de cancel·lació.
Destinataris No estan previstes cessions de dades a tercers.
Drets Accedir, rectificar, suprimir i oposar-se, així com altres drets, com s'explica en ‘Informació Addicional’. Per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.
Informació Addicional Si desitja informació més detallada sobre el tractament de les seves dades, pot consultar la nostra Política de Privacitat. Veure l'Annex adjunt.

ANNEX POLÍTICA DE PRIVACITAT DE HOLOCROM INTEGRAL, S.L. PER Al TRACTAMENT DE CANDIDATS

 • Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

  Raó Social: HOLOCROM INTEGRAL, S.L.

  Domicili social: Numancia, 73 4T, C • 08029 Barcelona

  C.I.F. : B-64507387

  Telèfon: 93 419 24 93

  Correu electrònic: holocrom@holocrom.es

 • Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

  Tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de mantenir-li informat de les diferents vacants a un lloc de treball que es produeixin en la nostra organització.

 • Per quant temps conservarem les seves dades?

  Les dades personals proporcionades per l'interessat en la plataforma de la pàgina Web es conservaran durant el termini d'un any o fins que vostè exerceixi el seu dret de cancel·lació.

 • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

  La base legal per al tractament de dades és el consentiment exprés prestat per l'interessat mitjançant l'acceptació de la clàusula informativa. En el cas que no se'ns facilitin totes les dades de caràcter personal requerits per HOLOCROM INTEGRAL, S.L. ens reservem el dret al bloqueig d'aquests fins que ens hagin estat facilitats els documents sol·licitats.

 • A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

  No estan previstes cessions de dades.

 • Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

  L'interessat pot exercir el seu dret d'accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits. També podrà sol·licitar els drets a la limitació del tractament i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.
  Igualment, té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de forma retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins a aquest moment.
  L'interessat podrà exercitar els drets referits anteriorment, en els termes i condicions prevists en la legislació vigent, acreditant la seva identitat en el domicili social de HOLOCROM INTEGRAL, S.L. o sol·licitar-lo mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a holocrom@holocrom.es
  Els titulars de les dades personals tenen dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es • C/ Jorge Juan, 6 • 28001 Madrid).