Teràpia auditiva

El sistema d'estimulació neuro-auditiu pot millorar els casos de dèficit d'atenció, la memòria auditiva, el llenguatge i la lecto-escriptura. També pot influir en alteracions de la salut emocional.

El processament auditiu és la capacitat que té el nostre cervell de reconèixer i interpretar els estímuls nerviosos. Quan hi ha un mal processament auditiu pot afectar el llenguatge, la lecto-escriptura, la memòria auditiva i la comprensió que és necessària en l'aprenentatge de l'estudiant.

Els principals símptomes són:

 • Dificultat de l'escolta i recordar la informació verbal
 • Problemes del llenguatge i l'audició
 • Problemes de concentració
 • Problemes de memòria
 • Dificultat per a llegir o escriure
 • Problemes de comprensió lectora
 • Confusió en alguns sons o paraules
 • Dificultat per a realitzar ordres seqüencials
 • Baix rendiment escolar
 • Déficit de atención
 • Dislèxia

El sistema auditiu té una dimensió física, "quant s'escolta" i té una dimensió perceptiva, "com s'escolta". Amb l'audiometria funcional podem valorar si tenim afectat la percepció o la quantitat d'audició. Si és la percepció de l'audició podem usar el sistema d'estimulació neuro-auditiu.

Entendre el que et diuen és molt més que escoltar

SENA©
Sistema d'Estimulació Neuroauditiva

Els exàmens auditius convencionals mesuren solament el llindar, però això no és suficient. L'audició humana és un fenomen més complex, que afecta a l'aprenentatge, el llenguatge oral i escrit, l'atenció, les relacions socials i la conducta. Per tant, no només hem de tenir en compte el llindar. Cal avaluar també la linearitat, l'asimetria i la fusió binaural, aspectes clau en el processament auditiu.

SENA© interpreta l'audició des d'una altra perspectiva: la resposta neurosensorial a l'estímul sonor. L'enginyeria informàtica, l'avanç i evolució del processament digital del senyal d'àudio, han permès el desenvolupament d'un programari incidint en la forma que el cervell interpreta els estímuls sonors.

Transformant l'estructura del so, aconseguim modificar la resposta cortical a aquest, millorant els processos psicològics bàsics associats a l'audició, percepció, atenció i memòria, facilitant l'aprenentatge,

SENA© és un programari que permet avaluar i estimular les funcions auditives centrals. Modificant l'estructura harmònica del so, aconseguim generar canvis en la resposta de la còclea i de la via auditiva central. Aquests canvis es tradueixen en una millora del llindar auditiu, la linearitat, l'asimetria i la fusió binaural i permeten al sistema nerviós central un major desenvolupament en les habilitats auditives relacionades amb els processos psicològics bàsics subjacents a l'aprenentatge.

SENA© és un tractament no invasiu creat per a potencializar teràpies com la logopèdia, psicologia, psicopedagogia, optometria comportamental i audiologia en el treball amb pacients que presenten trastorns del llenguatge oral i escrit, d'aprenentatge, d'atenció, d'orientació espacial, equilibri i coordinació motora, aprenentatge de llengües estrangeres, habilitats musicals i en l'adaptació protètica.

SENA© permet millorar les capacitats auditives, percepció, atenció i memòria i, d'aquesta forma, sentir, escoltar, entendre, comprendre i comunicar de forma natural i sense esforç. Aquestes habilitats són fonamentals en l'àmbit escolar i laboral. Per aquest motiu, SENA© és recomanable per a totes les edats i complementa el tractament en les següents alteracions:

 • Trastorns generalitzats del desenvolupament
 • Trastorns de l'espectre autista
 • Problemes de llenguatge i parla
 • Discriminació auditiva
 • Discriminació fonològica
 • Localització de la font sonora
 • Orientació espacial
 • Equilibri i coordinació motora
 • Atenció selectiva
 • Atenció sostinguda (lapse)
 • Problemes de lectoescriptura
 • Aprenentatges seqüencials
 • Comprensió i execució d'ordres seqüencials
 • Raonament lògic
 • Habilitats musicals
 • Aprenentatge de llengües estrangeres
 • Problemes conductuals